Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 6x 489x 140x 637x

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

České jménopavučenka rolní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy637 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (491 použitých nálezů)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8730710353371
Individuální sběr92221268
Smyk3421023
Žlutá miska7208
Eklektor2203
Prosev51505
Sklepávání88013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (368 použitých nálezů)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bahnité břehy1101
vrbové křoviny0101
slaniska1001
obilná pole9102
ostatní pole51001
mezofilní louky02402
vnější stěny budov0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy328240029
Kamenolom73105
Lesní okraje5207
Xerotermy na jiných podkladech1420014
Pískovna61004
Skály nižších a středních výšek2204
Cesty, silnice0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3204
Kamenité sutě185013
Urbánní biotopy3963020
Porosty vysokých ostřic2102
Slatiniště2002
Kultury jehličnanů1101
Kultury listnáčů4103
Suťové a roklinové lesy3101
Květnaté bučiny2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Horské biotopy1001
Močály11104
Bylinný lem lesa5001
Pastviny0101
Ovocné sady6592026
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Lužní lesy3002
Břehy tekoucích vod1786018
Vlhké louky2519026
Pole192625685067
Bažinné olšiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy2002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod82203
Vnější stěny budov1001
Borové monokultury1604
Louky109186016
Haldy a výsypky2305
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5003
Polní biotopy1429707
Polní meze101107
Rašeliniště a slatiniště1002
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky8308
Bylinné porosty na březích potoků a řek5303
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Polní úhory652605
Ruderály2204
Mezofilní louky91809
Rákosiny, orobincové porosty0102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4001
Křovinatý plášť lesa4001
Vrchoviště3101
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Floristicky pestré křoviny0001
Horské buko-jedlové lesy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Trnkové křoviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020