Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered 2x 6x 489x 140x 637x

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Czech namepavučenka rolní
Threat levelNot endangered
Records637 nálezů, 148 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1500

Bibliography

© Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (491 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past8730710353371
Individuální sběr92221268
Smyk3421023
Žlutá miska7208
Eklektor2203
Prosev51505
Sklepávání88013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (368 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bahnité břehy1101
vrbové křoviny0101
slaniska1001
obilná pole9102
ostatní pole51001
mezofilní louky02402
vnější stěny budov0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy328240029
Kamenolom73105
Lesní okraje5207
Xerotermy na jiných podkladech1420014
Pískovna61004
Skály nižších a středních výšek2204
Cesty, silnice0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3204
Kamenité sutě185013
Urbánní biotopy3963020
Porosty vysokých ostřic2102
Slatiniště2002
Kultury jehličnanů1101
Kultury listnáčů4103
Suťové a roklinové lesy3101
Květnaté bučiny2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Horské biotopy1001
Močály11104
Bylinný lem lesa5001
Pastviny0101
Ovocné sady6592026
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Lužní lesy3002
Břehy tekoucích vod1786018
Vlhké louky2519026
Pole192625685067
Bažinné olšiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy2002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1102
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod82203
Vnější stěny budov1001
Borové monokultury1604
Louky109186016
Haldy a výsypky2305
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5003
Polní biotopy1429707
Polní meze101107
Rašeliniště a slatiniště1002
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky8308
Bylinné porosty na březích potoků a řek5303
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Polní úhory652605
Ruderály2204
Mezofilní louky91809
Rákosiny, orobincové porosty0102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha4001
Křovinatý plášť lesa4001
Vrchoviště3101
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Floristicky pestré křoviny0001
Horské buko-jedlové lesy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Trnkové křoviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020