Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered 489× 164× 661×

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Czech namepavučenka rolní
Threat levelNot endangered
Records661 nálezů, 164 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1550

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (661 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr95224274
Smyk4021029
Zemní past8758713053380
Žlutá miska7208
Neurčeno27612347149
Eklektor2203
Prosev51505
Sklepávání88013
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (661 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché křoviny6105
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin121408
Neurčeno6385372652272
Kamenolomy83106
Mezofilní louky1142013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Ruderály4265025
Paseky1001
Suché lesní lemy4001
Louky109187017
Písčité břehy92304
Ostatní pole193625835069
Výsadby listnáčů4104
Slaniska2103
Obilná pole9102
Mokré louky2619027
Kukuřičná pole5802
Suché doubravy91102
Vnější stěny budov1102
Lužní lesy nížin332240032
Lesní okraje5207
Suché louky1420014
Stinné skály nižších poloh2204
Okraje silnic0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3204
Kamenité suti nižších poloh185013
Ostřicové porosty stojatých vod2102
Luční ostřicové mokřady2002
Výsadby jehličnanů2705
Suťové a roklinové lesy3101
Bučiny nižších poloh2002
Horské biotopy1001
Močály11104
Vlhké lesní lemy5001
Pastviny101208
Ovocné sady s luční vegetací6592026
Břehy tekoucích vod1786018
Mokřadní olšiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy2002
Porosty borůvek1102
Haldy a výsypky2305
Lesostepní doubravy5003
Polní biotopy1429707
Rašeliniště4103
alpínské trávníky9309
Bylinné porosty břehů5303
Úhory652605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Dubohabřiny4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Horské bučiny1001
Skalní stepi na vápenci0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords