Kvadráty: 5556
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 22x 1x 23x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 2x 2x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 11 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 30 6 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 3 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 11 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019