Kvadráty: 5556
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 11× 12×
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (60 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 11 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 30 6 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 3 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 1 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 12
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 11
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 29 6 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 2 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 2 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 4 1 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 11 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy