Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 186× 18× 205×

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka mokřadní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy205 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (205 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past9311273
Individuální sběr77012
Sklepávání1304
Žlutá miska0101
Neurčeno13534071
Nárazová past3003
Prosev1129026
Smyk1126013
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (205 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno14740285
Ostřicové porosty stojatých vod161308
Rašeliniště2815031
Mokřadní olšiny4305
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Bučiny nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady1001
Mokré louky2523022
Bylinné porosty břehů0303
Horské biotopy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
Haldy a výsypky0001
Močály3507
Ostatní pole1001
Stinné skály nižších poloh1001
Výsadby jehličnanů5005
Louky3005
Porosty borůvek4002
Mezofilní louky5005
Lesní okraje4101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1101
Břehy tekoucích vod0101
Lesy1001
Paseky2001
Podmáčené smrčiny1001
Horské smrčiny1001
Rašelinné bory2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Výsadby listnáčů0202
Lužní lesy nížin0202
 SamciSamiceMláďataNálezy