Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 186x 15x 202x

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka mokřadní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy202 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-700-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (131 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr77012
Žlutá miska0101
Zemní past9111271
Nárazová past3003
Prosev1129026
Sklepávání1203
Smyk1126013
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (120 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty vysokých ostřic161308
Přechodová rašeliniště4303
Bažinné olšiny4305
Vrchoviště4307
Rašeliniště a slatiniště209021
Cesty, silnice1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Slatiniště1001
Vlhké louky2523022
Bylinné porosty na březích potoků a řek0303
Horské biotopy1102
Rákosiny, orobincové porosty3003
Haldy a výsypky0001
Močály3507
Pole1001
Pískovcová skalní města1001
Kulturní lesy4004
Louky3005
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4002
Mezofilní louky5005
Kultury jehličnanů1001
Lesní okraje4101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1101
Břehy tekoucích vod0101
Lesy1001
Lesní paseky2001
Podmáčené smrčiny1001
Horské smrčiny1001
Rašelinné březiny a bory2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Kultury listnáčů0202
Lužní lesy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy