Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 186× 15× 202×

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka mokřadní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy202 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (202 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr77012
Žlutá miska0101
Zemní past9111271
Neurčeno13534071
Nárazová past3003
Prosev1129026
Sklepávání1203
Smyk1126013
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (202 použitých nálezů)
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod161308
Neurčeno14539282
Rašeliniště2815031
Mokřadní olšiny4305
Okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Bučiny nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady1001
Mokré louky2523022
Bylinné porosty břehů0303
Horské biotopy1102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
Haldy a výsypky0001
Močály3507
Ostatní pole1001
Stinné skály nižších poloh1001
Výsadby jehličnanů5005
Louky3005
Porosty borůvek4002
Mezofilní louky5005
Lesní okraje4101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1101
Břehy tekoucích vod0101
Lesy1001
Paseky2001
Podmáčené smrčiny1001
Horské smrčiny1001
Rašelinné bory2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Výsadby listnáčů0202
Lužní lesy nížin0202
 SamciSamiceMláďataNálezy