Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Almost threatened 2x 301x 13x 316x

Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875)

Czech namepavučenka mokřadní
Threat levelAlmost threatened
Records316 nálezů, 79 kvadrátů
First record 1936, F. Miller, Miller 1936b
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (129 used records)
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska0101
Zemní past9010270
Nárazová past3003
Prosev1538036
Individuální sběr7509
Smyk81907
Sklepávání1102
Eklektor1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (118 used records)
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště2815031
bažinné olšiny4204
okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
bučiny nižších poloh0101
luční ostřicové mokřady1001
ostřicové porosty stojatých vod161207
mokré louky2523022
bylinné porosty břehů0303
Horské biotopy1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
haldy a výsypky0001
Močály3507
obilná pole1001
osluněné skály nižších poloh1001
výsadby jehličnanů5005
Louky3005
horská vřesoviště4002
mezofilní louky5005
Lesní okraje4101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Přirozené lesy1101
Břehy tekoucích vod0101
Lesy1001
paseky2001
podmáčené smrčiny1001
horské smrčiny1001
rašelinné bory2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Kultury listnáčů0202
údolní jasanoolšové luhy0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019