Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 1x 660x 78x 741x

Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835)

České jménoslíďák lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy741 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-500-1200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (680 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr76492165
Zemní past48751356174581
Smyk3221017
Prosev198412
Eklektor00134
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (555 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1101
horské smrčiny0011
Lesy284773292
Xerotermy na jiných podkladech7708
Skály nižších a středních výšek1302
Rašeliniště a slatiniště111411351
Vrchoviště7046020
Lesní paseky13377651
Rašelinné březiny a bory85302316
Kultury jehličnanů13507
Acidofilní bukové bučiny5705
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3315111
Smrkové monokultury5520734
Kosodřevina1001
Břehy tekoucích vod0202
Kamenolom4103
Bylinný lem lesa1001
Horské biotopy4029210
Horské smrčiny4815812
Skupiny stromů, remízky < 1 ha6304
Skály subalpinského a alpinského pásma23805
Pískovcová skalní města28359030
Reliktní bory na skalních podkladech7416
Borové monokultury5036
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5005
Louky7001
Přechodová rašeliniště01116
Skalní a suťové biotopy2001
Kulturní lesy92183513
Kamenité sutě3513016
Horské buko-jedlové lesy4103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0201
Širokolisté vysokostébelné nivy14144386951
Kultury listnáčů2103
Slaniska0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2613012
Slatiniště1102
Rákosiny, orobincové porosty0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky314012
Acidofilní bory3103
Lesní cesta0202
Květnaté bučiny531177
Křoviny a skupiny stromů mimo les6003
Lesní okraje208211
Močály3305
Pastviny18101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Vlhké louky2113
Bažinné olšiny44802
Podmáčené smrčiny29807
Polní biotopy1001
Přirozené lesy1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020