Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 660× 131× 794×

Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835)

České jménoslíďák lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy794 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (794 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr82522474
Fotografie0101
Zemní past53571490174622
Prosev1912614
Neurčeno20412061
Smyk3221017
Eklektor00134
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (794 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Širokolisté horské nivy14144396952
Vlhké lesní lemy2002
Rašeliniště1831061583
Neurčeno248460920224
Podmáčené smrčiny29838
Reliktní bory na skalách7427
Horské smrčiny5115915
Mokré louky3114
Horské biotopy4232211
Luční ostřicové mokřady3104
Lesy284773292
Suché louky7708
Stinné skály nižších poloh28462032
Paseky13377651
Rašelinné bory85302316
Výsadby jehličnanů165434560
Bučiny nižších poloh5818712
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3315111
Mokřadní vrbiny1001
Břehy tekoucích vod0202
Kamenolomy4103
Dubohabřiny6304
Skály a sutě v horách23805
Suché doubravy5005
Louky7001
Skalní a suťové biotopy2001
Kamenité suti nižších poloh3513016
Horské bučiny4103
Lesostepní doubravy0201
Výsadby listnáčů2103
Slaniska0101
Porosty borůvek2613012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
alpínské trávníky324013
Acidofilní bory3103
Lesní cesta0202
Suché křoviny6003
Lesní okraje208211
Močály3305
Pastviny18101
Písčité břehy1001
Mokřadní olšiny44802
Polní biotopy1001
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy