Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 660× 91× 754×

Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835)

České jménoslíďák lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy754 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška0-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (754 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Individuální sběr81512472
Prosev1912614
Neurčeno20412061
Zemní past48791359174584
Smyk3221017
Eklektor00134
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (754 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1831061583
Podmáčené smrčiny29838
Reliktní bory na skalách7427
Horské smrčiny5115915
Mokré louky3114
Neurčeno200647820186
Horské biotopy4232211
Luční ostřicové mokřady3104
Lesy284773292
Suché louky7708
Stinné skály nižších poloh28462032
Paseky13377651
Rašelinné bory85302316
Výsadby jehličnanů165434560
Bučiny nižších poloh5818712
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3315111
Mokřadní vrbiny1001
Břehy tekoucích vod0202
Kamenolomy4103
Vlhké lesní lemy1001
Dubohabřiny6304
Skály a sutě v horách23805
Suché doubravy5005
Louky7001
Skalní a suťové biotopy2001
Kamenité suti nižších poloh3513016
Horské bučiny4103
Lesostepní doubravy0201
Širokolisté horské nivy14144386951
Výsadby listnáčů2103
Slaniska0101
Porosty borůvek2613012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
alpínské trávníky324013
Acidofilní bory3103
Lesní cesta0202
Suché křoviny6003
Lesní okraje208211
Močály3305
Pastviny18101
Písčité břehy1001
Mokřadní olšiny44802
Polní biotopy1001
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy