Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 1x 660x 81x 744x

Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835)

České jménoslíďák lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy744 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-500-1200-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (744 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno20412061
Individuální sběr78502167
Zemní past48771359174582
Smyk3221017
Prosev198412
Eklektor00134
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (744 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno200647820186
Horské smrčiny5015813
Rašeliniště1101
Horské biotopy4232211
Horské smrčiny0011
Degradovaná vrchoviště0101
Lesy284773292
Xerotermy na jiných podkladech7708
Skály nižších a středních výšek1302
Rašeliniště a slatiniště111411351
Vrchoviště7046020
Lesní paseky13377651
Rašelinné březiny a bory85302316
Kultury jehličnanů13507
Acidofilní bukové bučiny5705
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3315111
Smrkové monokultury5520734
Kosodřevina1001
Břehy tekoucích vod0202
Kamenolom4103
Bylinný lem lesa1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha6304
Skály subalpinského a alpinského pásma23805
Pískovcová skalní města28359030
Reliktní bory na skalních podkladech7416
Borové monokultury5036
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5005
Louky7001
Přechodová rašeliniště01116
Skalní a suťové biotopy2001
Kulturní lesy92183513
Kamenité sutě3513016
Horské buko-jedlové lesy4103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0201
Širokolisté vysokostébelné nivy14144386951
Kultury listnáčů2103
Slaniska0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2613012
Slatiniště1102
Rákosiny, orobincové porosty0101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky314012
Acidofilní bory3103
Lesní cesta0202
Květnaté bučiny531177
Křoviny a skupiny stromů mimo les6003
Lesní okraje208211
Močály3305
Pastviny18101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Vlhké louky2113
Bažinné olšiny44802
Podmáčené smrčiny29807
Polní biotopy1001
Přirozené lesy1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy