Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 1x 655x 74x 732x

Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835)

České jménoslíďák lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy732 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-500-1200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (682 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr86791673
Zemní past49091347183594
Smyk1102
Prosev5304
?3505
Eklektor00134
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (554 použitých nálezů)
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště182971477
horské smrčiny4815913
Lesy284773292
travnaté stepi7708
osluněné skály nižších poloh28462032
paseky13377651
rašelinné bory85302316
výsadby jehličnanů165434560
bučiny nižších poloh5818712
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3315111
kosodřevina1001
Břehy tekoucích vod0202
kamenolomy4103
suché lesní lemy1001
Horské biotopy4029210
dubohabřiny11309
skály a sutě v horách23805
reliktní bory na skalách7416
Louky7001
Skalní a suťové biotopy2001
kamenité suti nižších poloh3513016
horské bučiny4103
lesostepní doubravy0201
širokolisté horské nivy14144386951
Kultury listnáčů2103
slaniska0101
horská vřesoviště2613012
luční ostřicové mokřady1102
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
alpínské trávníky324013
Acidofilní bory3103
Lesní cesta0202
suché křoviny6003
Lesní okraje208211
Močály3305
pastviny18101
bahnité břehy1001
mokré louky2113
bažinné olšiny44802
podmáčené smrčiny29807
Polní biotopy1001
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020