Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 596× 49× 649×

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895)

České jménoslíďák štětinatý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy649 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (649 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past287159729488
Prosev597311
Individuální sběr12020637
Neurčeno8843192
Smyk3925016
Sklepávání24405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (649 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2711121127
Mokré louky13992304112
Rašeliniště396104695
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1276219
Vlhké doubravy1001
Luční ostřicové mokřady2814417
Jasanoolšové lemy vodotečí2101
Rašelinné bory3516023
Ostřicové porosty stojatých vod5110010
Výsadby jehličnanů4405
Lužní lesy nížin18351341
Bučiny nižších poloh3202
Horské bučiny3001
Mokřadní vrbiny4303
Bylinné porosty břehů7520015
Močály149391842
Reliktní bory na skalách1001
Břehy tekoucích vod9106
Louky23049151
Suché louky2901
Bahnité břehy1001
Mokřadní olšiny190011
Slaniska4101
Porosty borůvek55909
Horské smrčiny1204
Ruderály5005
Pastviny45005
Mezofilní louky342011
Dubohabřiny1001
Lesní okraje1004
Písčité břehy1001
Lesy7301
Podmáčené smrčiny14102
Ostatní pole303010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody3204
Ovocné sady s luční vegetací5104
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy