Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 596x 38x 638x

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895)

České jménoslíďák štětinatý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy638 nálezů, 108 kvadrátů
První nález 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (546 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past283559029483
Individuální sběr11818633
Prosev58609
Smyk3925016
Sklepávání24405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (515 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
údolní jasanoolšové luhy2101
Slatiniště2813416
Porosty vysokých ostřic5110010
Vrchoviště4718220
Kultury jehličnanů1203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy7525118
Acidofilní bukové bučiny3202
Horské buko-jedlové lesy3001
Rašelinné březiny a bory3516022
Rašeliniště a slatiniště33578263
Kosodřevina4303
Vlhké louky13982293110
Bylinné porosty na březích potoků a řek7120014
Močály149391842
Lužní lesy10826222
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Rákosiny, orobincové porosty1275218
Břehy tekoucích vod9106
Louky23049151
Xerotermy na jiných podkladech2901
Přechodová rašeliniště138011
Vegetace obnažených den1001
Bažinné olšiny190011
Slaniska4101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou55909
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1204
Urbánní biotopy4004
Pastviny43003
Mezofilní louky342011
Polní meze2002
Ruderály1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Porosty chrastice rákosovité4001
Lesní okraje1004
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Smrkové monokultury3202
Lesy7301
Podmáčené smrčiny14102
Pole303010
Pískovna1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody3204
Ovocné sady5104
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy