Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 596× 45× 645×

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895)

České jménoslíďák štětinatý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy645 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (645 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev597311
Zemní past283559029484
Individuální sběr12020637
Neurčeno8843192
Smyk3925016
Sklepávání24405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (645 použitých nálezů)
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky13992304112
Rašeliniště396104695
Neurčeno2351051123
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1276219
Vlhké doubravy1001
Luční ostřicové mokřady2814417
Jasanoolšové lemy vodotečí2101
Rašelinné bory3516023
Ostřicové porosty stojatých vod5110010
Výsadby jehličnanů4405
Lužní lesy nížin18351341
Bučiny nižších poloh3202
Horské bučiny3001
Mokřadní vrbiny4303
Bylinné porosty břehů7520015
Močály149391842
Reliktní bory na skalách1001
Břehy tekoucích vod9106
Louky23049151
Suché louky2901
Bahnité břehy1001
Mokřadní olšiny190011
Slaniska4101
Porosty borůvek55909
Horské smrčiny1204
Ruderály5005
Pastviny45005
Mezofilní louky342011
Dubohabřiny1001
Lesní okraje1004
Písčité břehy1001
Lesy7301
Podmáčené smrčiny14102
Ostatní pole303010
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Stojaté a pomalu tekoucí vody3204
Ovocné sady s luční vegetací5104
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy