Kvadráty: 6562
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 10 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 10 1 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy