Kvadráty: 6562
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 10 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 10 1 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy