Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 4x 1254x 98x 1359x

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

České jménopunčoškář lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1359 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1194 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev31709
Individuální sběr8554172
Zemní past39574043651084
Smyk8811021
Sklepávání2103
Eklektor6505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1096 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů0202
horské bučiny0201
Horské buko-jedlové lesy13414039
Suťové a roklinové lesy1001
bučiny nižších poloh7702
Lesní okraje424316
Skály nižších a středních výšek6103
Lesy143251540
Kamenolom18208
Skalní stepi na vápencových podkladech3002
Xerotermy na jiných podkladech15006
Acidofilní bukové bučiny14619040
Rašelinné březiny a bory9109
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě1537045
Smrkové monokultury12337066
Kosodřevina1001
Kultury jehličnanů6611025
Vrchoviště3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les9006
Květnaté bučiny40236084
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy28815463
Bažinné olšiny15818042
Rašeliniště a slatiniště213012
Suťové a roklinové lesy30926160
Lesy vyšších poloh a strmých svahů400536586
Břehy tekoucích vod26211057
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy192016
Skalní a suťové biotopy25307
Přirozené smrčiny (bory a březiny)50608
Pastviny1001
Přirozené lesy32223193
Haldy a výsypky17105
Bylinné porosty na březích potoků a řek313011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy9002
Slatiniště817010
Přechodová rašeliniště674010
Pískovcová skalní města3103
Borové monokultury34038
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2003
Vlhké louky581020
Podmáčené smrčiny138012
Reliktní bory na skalních podkladech2002
Acidofilní bory826028
Lesní paseky15640056
Horské smrčiny1004
Močály11005
Mezofilní louky9003
Kultury listnáčů141008
Štěrkové lavice2001
Ruderály1101
Xerotermní travinobylinná společenstva4211020
Rákosiny, orobincové porosty11102
Lužní lesy9515320
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy13204
Louky4004
Kácené vrbové křoviny4003
Urbánní biotopy3101
Kulturní lesy23701
Polní biotopy7003
Stojaté a pomalu tekoucí vody291001
 SamciSamiceMláďataNálezy