Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 6x 8x 2295x 91x 2400x

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

České jménopunčoškář lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2400 nálezů, 134 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1199 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1707
Zemní past41864433651135
Individuální sběr2944150
sf0101
?1001
Eklektor6505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1097 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů24052389
horské bučiny13316039
suťové a roklinové lesy31026161
bučiny nižších poloh555620126
Lesní okraje424316
osluněné skály nižších poloh9206
Lesy143251540
kamenolomy18208
skalní stepi na vápenci3002
travnaté stepi15006
rašelinné bory9109
horské smrčiny1105
kamenité suti nižších poloh1537045
kosodřevina1001
rašeliniště917025
suché křoviny9006
bažinné olšiny15818042
dubohabřiny28815463
Lesy vyšších poloh a strmých svahů400536586
Břehy tekoucích vod26211057
lesostepní doubravy192016
Skalní a suťové biotopy25307
podmáčené smrčiny6314020
pastviny1001
Přirozené lesy32223193
haldy a výsypky17105
bylinné porosty břehů313011
lužní lesy nížin22206
luční ostřicové mokřady817010
00000001203
horská vřesoviště2003
mokré louky581020
reliktní bory na skalách2002
Acidofilní bory826028
paseky15540055
Močály11005
mezofilní louky9003
Kultury listnáčů141008
štěrkové břehy řek2001
ruderály4202
Xerotermní travinobylinná společenstva4211020
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod11102
údolní jasanoolšové luhy9515320
Louky4004
vrbové křoviny4003
Polní biotopy7003
Stojaté a pomalu tekoucí vody291001
212111065013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020