Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 4x 1254x 115x 1376x

Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)

České jménopunčoškář lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1376 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1376 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr8755175
Zemní past40304323651097
Prosev3410010
Neurčeno3695735165
Smyk8811021
Sklepávání2103
Eklektor6505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1376 použitých nálezů)
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy143261541
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1201
Výsadby jehličnanů0303
Suťové a roklinové lesy2002
Suché doubravy1001
Horské bučiny11502
Horské buko-jedlové lesy13414039
Neurčeno57881306263
Dubohabřiny51904
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin2001
Horské smrčiny0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy29825464
Bučiny nižších poloh7702
Rašelinné bory0001
Mezofilní louky0501
Lesní okraje424316
Skály nižších a středních výšek6103
Kamenolom18208
Skalní stepi na vápencových podkladech3002
Xerotermy na jiných podkladech15006
Acidofilní bukové bučiny14619040
Rašelinné březiny a bory9109
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Kamenité sutě1537045
Smrkové monokultury12337066
Kosodřevina1001
Kultury jehličnanů6611025
Vrchoviště3003
Křoviny a skupiny stromů mimo les9006
Květnaté bučiny40236084
Bažinné olšiny15818042
Rašeliniště a slatiniště213012
Suťové a roklinové lesy30926160
Lesy vyšších poloh a strmých svahů400536586
Břehy tekoucích vod26211057
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy192016
Skalní a suťové biotopy25307
Přirozené smrčiny (bory a březiny)50608
Pastviny1001
Přirozené lesy32223193
Haldy a výsypky17105
Bylinné porosty na březích potoků a řek313011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy9002
Slatiniště817010
Přechodová rašeliniště674010
Pískovcová skalní města3103
Borové monokultury34038
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2003
Vlhké louky581020
Podmáčené smrčiny138012
Reliktní bory na skalních podkladech2002
Acidofilní bory826028
Lesní paseky15640056
Horské smrčiny1004
Močály11005
Mezofilní louky9003
Kultury listnáčů141008
Štěrkové lavice2001
Ruderály1101
Xerotermní travinobylinná společenstva4211020
Rákosiny, orobincové porosty11102
Lužní lesy9515320
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy13204
Louky4004
Kácené vrbové křoviny4003
Urbánní biotopy3101
Kulturní lesy23701
Polní biotopy7003
Stojaté a pomalu tekoucí vody291001
 SamciSamiceMláďataNálezy