Kvadráty: 5748
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Nusoncus nasutus Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 3 3 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 65 30 21 9
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 5 4 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 24 28 0 6
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 10 4 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 3 3 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 61 29 21 8
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 9 0 4
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 10 4 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 19 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy