Kvadráty: 5748
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 5x 5x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 9x 9x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 3 3 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 65 30 21 9
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 5 4 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 24 28 0 6
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 10 4 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 19 0 2
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy