Kvadráty: 5748
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 5x 5x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 9x 9x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Nusoncus nasutus Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 3 3 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 65 30 21 9
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 5 4 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 24 28 0 6
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 10 4 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 3 3 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 61 29 21 8
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 9 0 4
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 10 4 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 19 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy