Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 6x 255x 57x 318x

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

České jménošestiočka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy318 nálezů, 80 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen & J. Roubal, Schenkel 1929; Baum 1929
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr394725647
Prosev611816
Fotografie0001
Zemní past1178817137
Smyk5204
Eklektor11135
Sklepávání2302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (200 použitých nálezů)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy0101
Kamenité sutě3926540
Lesy0303
Parky0001
výsadby listnáčů1001
Suťové lesy3103
Skály nižších a středních výšek919413
Xerotermy na jiných podkladech134014
Lesní okraje412410
Ovocné sady1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2714427
Květnaté bučiny4316
Pískovcová skalní města7548
Reliktní bory na skalních podkladech71438
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1312013
Kamenolom1022
Suťové a roklinové lesy4325
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3303
Přirozené lesy5417
Kultury listnáčů17192466
Horské buko-jedlové lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Borové monokultury0112
Bažinné olšiny1001
Acidofilní bory117413
Acidofilní bukové bučiny1403
Kultury jehličnanů0101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky0202
Horské smrčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy