Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 11x 438x 52x 501x

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

České jménošestiočka štíhlá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy501 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen & J. Roubal, Schenkel 1929; Baum 1929
Poslední nález 2016 , Eva Legátová
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (215 použitých nálezů)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0001
Prosev917816
Zemní past1249419142
Individuální sběr343225443
Smyk1102
Eklektor11135
Sklepávání2602
?1504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (197 použitých nálezů)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Parky0001
výsadby listnáčů1001
dubohabřiny3015430
osluněné skály nižších poloh1624821
travnaté stepi134014
Lesní okraje412410
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
bučiny nižších poloh5719
reliktní bory na skalách71438
lesostepní doubravy1312013
kamenité suti nižších poloh3826539
kamenolomy1022
suťové a roklinové lesy4325
horská vřesoviště3303
Přirozené lesy5417
Kultury listnáčů17192466
Lesy0202
horské bučiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
výsadby jehličnanů0213
bažinné olšiny1001
Acidofilní bory117413
suché křoviny0001
mezofilní louky0202
horské smrčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019