Records by time
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Not endangered 11x 438x 52x 501x

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

Czech namešestiočka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records501 nálezů, 78 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen & J. Roubal, Schenkel 1929; Baum 1929
Last record 2016 , Eva Legátová
Distribution areaEuropean - Me. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (215 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0001
Prosev917816
Zemní past1249419142
Individuální sběr343225443
Smyk1102
Eklektor11135
Sklepávání2602
?1504
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (197 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Parky0001
výsadby listnáčů1001
dubohabřiny3015430
osluněné skály nižších poloh1624821
travnaté stepi134014
Lesní okraje412410
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
bučiny nižších poloh5719
reliktní bory na skalách71438
lesostepní doubravy1312013
kamenité suti nižších poloh3826539
kamenolomy1022
suťové a roklinové lesy4325
horská vřesoviště3303
Přirozené lesy5417
Kultury listnáčů17192466
Lesy0202
horské bučiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
výsadby jehličnanů0213
bažinné olšiny1001
Acidofilní bory117413
suché křoviny0001
mezofilní louky0202
horské smrčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019