Records by time
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Not endangered 6x 255x 55x 316x

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

Czech namešestiočka štíhlá
Threat levelNot endangered
Records316 nálezů, 79 kvadrátů
First record 1929, E. Nielsen & J. Roubal, Schenkel 1929; Baum 1929
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (210 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr394625646
Fotografie0001
Prosev610815
Zemní past1178817137
Smyk5204
Eklektor11135
Sklepávání2302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (198 used records)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kamenité sutě3926540
Parky0001
výsadby listnáčů1001
Suťové lesy3103
Skály nižších a středních výšek919413
Xerotermy na jiných podkladech134014
Lesní okraje412410
Ovocné sady1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2714427
Květnaté bučiny4316
Pískovcová skalní města7548
Reliktní bory na skalních podkladech71438
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1312013
Kamenolom1022
Suťové a roklinové lesy4325
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3303
Přirozené lesy5417
Kultury listnáčů17192466
Lesy0202
Horské buko-jedlové lesy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Borové monokultury0112
Bažinné olšiny1001
Acidofilní bory117413
Acidofilní bukové bučiny1403
Kultury jehličnanů0101
Floristicky pestré křoviny0001
Mezofilní louky0202
Horské smrčiny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords