Kvadráty: 5549
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy