Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 915x 34x 957x

Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka žlutá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy957 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(open, semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (457 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past35735710422
Individuální sběr58014
Prosev59015
Eklektor4004
?0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (413 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské bučiny3205
bučiny nižších poloh2121032
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)141902
Lesní okraje6309
Lesy4841065
bažinné olšiny104011
suťové a roklinové lesy11007
dubohabřiny2412029
Skalní a suťové biotopy1001
Močály2203
haldy a výsypky0004
Přirozené lesy4409
reliktní bory na skalách2204
výsadby jehličnanů2714031
bylinné porosty břehů4205
travnaté stepi3534029
kamenité suti nižších poloh5809
horská vřesoviště11307
rašeliniště7406
lesostepní doubravy1420015
údolní jasanoolšové luhy6508
slaniska1102
mezofilní louky10407
Kultury listnáčů107010
mokré louky45010
Louky4206
paseky84011
ruderály4104
kamenolomy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Acidofilní bory2405
suché křoviny148011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
luční ostřicové mokřady1102
Xerotermní travinobylinná společenstva910013
Břehy tekoucích vod3104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů84010
železniční náspy1001
osluněné skály nižších poloh0101
skalní stepi na vápenci66010
21211100007
ovocné sady bez bylinné vegetace1101
úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020