Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 482x 47x 533x

Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka žlutá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy533 nálezů, 122 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(open, semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (533 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past36536810414
Individuální sběr1513025
Prosev65010
Neurčeno820471
Smyk0606
Eklektor4004
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (533 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermy na jiných podkladech3738031
Neurčeno4412514114
Acidofilní teplomilné doubravy2001
Suché křoviny0401
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3917030
Horské bučiny1001
Bučiny nižších poloh0101
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)141902
Lesní okraje6309
Lesy4841065
Bažinné olšiny104011
Suťové a roklinové lesy11007
Horské buko-jedlové lesy2204
Skalní a suťové biotopy1001
Močály2203
Přirozené lesy4409
Haldy a výsypky0004
Reliktní bory na skalních podkladech2204
Smrkové monokultury135021
Bylinné porosty na březích potoků a řek4205
Borové monokultury2002
Kamenité sutě5809
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5306
Rašeliniště a slatiniště7406
Kulturní lesy87010
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1420015
Lužní lesy6508
Slaniska1102
Polní meze10005
Kultury listnáčů107010
Vlhké louky45010
Louky4206
Lesní paseky84011
Urbánní biotopy1001
Kamenolom1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Ruderály3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Acidofilní bory2405
Floristicky pestré křoviny1001
Rákosiny, orobincové porosty3404
Slatiniště1102
Acidofilní bukové bučiny57010
Kultury jehličnanů4205
Květnaté bučiny1613021
Xerotermní travinobylinná společenstva910013
Trnkové křoviny8807
Křoviny a skupiny stromů mimo les5003
Břehy tekoucích vod3104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů84010
Železniční náspy1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu6001
Mezofilní louky0402
Pískovcová skalní města0101
Skalní stepi na vápencových podkladech66010
Ovocné sady1101
Luční úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy