Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 482× 62× 548×

Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka žlutá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy548 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2021 , Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(open, semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1350

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (548 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past37538810428
Individuální sběr1514026
Prosev65010
Neurčeno820471
Smyk0606
Eklektor4004
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (548 použitých nálezů)
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1830011
Suché louky4347036
Reliktní bory na skalách2305
Neurčeno4412514114
Lesostepní doubravy1620016
Suché křoviny1412012
Suché doubravy3917030
Horské bučiny3205
Bučiny nižších poloh2121032
Lesní okraje6309
Lesy4841065
Mokřadní olšiny104011
Suťové a roklinové lesy11007
Skalní a suťové biotopy1001
Močály2203
Přirozené lesy4409
Haldy a výsypky0004
Výsadby jehličnanů2714038
Bylinné porosty břehů4205
Kamenité suti nižších poloh5809
Porosty borůvek5306
Rašeliniště7406
Lužní lesy nížin6508
Slaniska1102
Pastviny10005
Výsadby listnáčů107010
Mokré louky45010
Louky4206
Paseky84011
Ruderály4104
Kamenolomy1001
Dubohabřiny0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Acidofilní bory2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
Luční ostřicové mokřady1102
Xerotermní travinobylinná společenstva910013
Břehy tekoucích vod3104
Lesy vyšších poloh a strmých svahů84010
Železniční náspy1001
Horská vřesoviště6001
Mezofilní louky0402
Stinné skály nižších poloh0101
Skalní stepi na vápenci66010
Ovocné sady s luční vegetací1101
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy