Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 335x 93x 428x
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený 2x 2x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 2x 54x 30x 86x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 8x 915x 34x 957x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (706 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 239 199 0 189
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 13 16 11 22
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 357 357 10 422
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 14 20 0 20
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 5 8 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 2 0 3
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 5 9 0 15
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 18 6 0 12
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 0 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (589 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 87 36 0 48
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 48 41 0 65
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 6 3 0 8
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 3 0 4
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 35 34 0 29
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 5 2 0 6
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 27 14 0 31
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 3
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 4 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 24 12 0 29
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 4 0 9
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 21 21 0 32
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 18 0 10
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 5 8 0 9
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 4 2 0 6
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 6 6 0 10
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 18 12 0 16
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 14 20 0 15
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 17 9 0 14
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 9 10 0 13
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 2
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 2 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 14 8 0 11
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 6 0 5
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 7
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 10 4 0 11
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 8 4 0 11
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 6 3 0 9
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 10 7 0 10
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 3
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 10 0 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 8 4 0 10
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 5 0 10
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 11 3 0 7
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 6 5 0 8
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 7 4 0 6
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 10 4 0 7
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 2 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 2 0 6
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 2 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 4 0 5
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 1 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 1 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 4 0 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 1 0 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 4
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 0 4
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 4 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 14 19 0 2
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019