Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 12x 387x 9x 410x
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x 114x 3x 121x

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 132 75 0 120
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 95 9 0 25
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 25 36 0 19
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 4 37 0 16
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 14 21 0 11
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 9 0 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (215 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 7 0 13
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 67 11 0 18
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 17 22 0 16
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 5 0 6
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 14 3 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 21 24 0 12
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 18 6 0 11
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 13 18 0 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 11 11 0 11
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 7 0 9
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 3 0 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 6 0 7
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 11 4 0 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 6 7 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 7 0 5
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 2 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 5 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 9 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 6 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020