Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 214× 26× 247×
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 76× 84×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (331 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 177 107 0 135
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 96 9 0 28
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 53 54 2 70
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 68 0 30
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 18 25 0 13
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 36 0 16
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 18 0 11
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 8 0 9
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 11 0 6
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (331 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 70 55 2 75
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 25 75 0 36
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 7 0 13
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 67 11 0 18
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 17 23 0 17
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 5 0 6
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 4 0 10
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 21 24 0 12
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 11 11 0 11
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 18 6 0 11
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 13 18 0 11
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 7 0 9
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 3 0 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 6 0 7
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 4 0 5
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 3 0 6
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 7 0 5
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 6 7 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 2 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 5 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 6 0 3
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 9 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 6 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky