Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 6x 214x 10x 231x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x 76x 3x 81x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 130 79 0 122
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 96 9 0 26
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 22 0 11
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 35 0 15
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 18 0 11
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 11 0 6
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 4 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 11 7 0 8
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (215 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 7 0 13
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 67 11 0 18
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 17 23 0 17
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 21 24 0 12
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 11 11 0 11
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 7 0 9
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 18 0 10
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 4
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 3 0 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 6 0 7
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 4 0 5
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 14 4 0 7
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 7 0 5
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 0 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 6 7 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 2 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 5 0 3
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 9 0 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 6 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladuSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky