Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 158× 168×

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka tečkovaná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy168 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (168 použitých nálezů)
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač0101
Zemní past11466168
Individuální sběr1017013
Neurčeno18186065
Smyk23406
Prosev3809
Sklepávání23505
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno20786067
Mokřady0001
Mokřadní olšiny17609
Rašeliniště4028026
Mokré louky3735025
Ostřicové porosty stojatých vod7405
Močály4113014
Bylinné porosty břehů1716
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2508
Lesy0202
Rašelinné bory0001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Výsadby jehličnanů0101
Přirozené lesy0101
Horské smrčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky