Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 3x 295x 31x 329x

Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka sfingová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy329 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (123 použitých nálezů)
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2297033
Zemní past12082077
Prosev611011
?1101
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (116 použitých nálezů)
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) VUSamciSamiceMláďataNálezy
stinné skály nižších poloh2102
Xerotermní travinobylinná společenstva1606
travnaté stepi64101044
horská vřesoviště291909
dubohabřiny0101
Skalní a suťové biotopy4301
kamenolomy1001
pastviny0202
Močály0101
suché křoviny2102
rašeliniště0101
reliktní bory na skalách3303
lesostepní doubravy10108
Břehy tekoucích vod0101
bučiny nižších poloh1001
výsadby jehličnanů1101
skalní stepi na vápenci2140032
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020