Kvadráty: 7161 7162 6863
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Kriticky ohrožený

Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka trpasličí
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - ME (CZ, SK, H) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3103
Neurčeno3102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3104
Suché louky3101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky