Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Staveleya pusilla (Menge, 1869) Silně ohrožený 34× 12× 46×

Staveleya pusilla (Menge, 1869)

České jménopavučenka Dahlova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy46 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1963, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-550

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Occurrence of Staveleya pusilla (Menge, 1869) also in northwestern Bohemia. Finding of a very rare spider web including microphotography of the bulb and vulva.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Staveleya pusilla (Menge, 1869) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1102
Individuální sběr0202
Neurčeno119013
Zemní past7929029
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Staveleya pusilla (Menge, 1869) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1102
Vřesoviště nižších poloh0101
Neurčeno09010
Stinné skály nižších poloh1001
Porosty borůvek6924020
Skalní stepi na vápenci9509
Xerotermní travinobylinná společenstva11103
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky