Kvadráty: 6954
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Nezvěstný

Satilatlas britteni (Jackson, 1913)

České jménopavučenka Brittenova
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Poslední nález 1977 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška450-450

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) RESamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) RESamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky