Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 12×

Incestophantes crucifer (Menge, 1866)

České jménoplachetnatka borová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy12 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2000
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0205
Zemní past3506
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0306
Suché louky0202
Výsadby jehličnanů0101
Acidofilní bory3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky