Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 14x 1680x 92x 1788x

Microneta viaria (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka listová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1788 nálezů, 199 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (793 použitých nálezů)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev34460311212
Zemní past663480145502
Individuální sběr47123061
Sklepávání1101
Eklektor93012
Smyk5903
?4102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (716 použitých nálezů)
Microneta viaria (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů0201
skály a sutě v horách0101
vlhké doubravy0101
bučiny nižších poloh1251441086
suťové a roklinové lesy1523325
pískovny7805
Kultury listnáčů96118021
výsadby jehličnanů1041271248
horské bučiny5756226
Lesní okraje3053029
kamenité suti nižších poloh144013
okraje silnic3502
Lesy53471461
lužní lesy nížin121908
Močály2415
podmáčené smrčiny0202
suché křoviny69013
bažinné olšiny1414016
osluněné skály nižších poloh1955026
dubohabřiny13016513104
písčiny0101
údolní jasanoolšové luhy2623023
Břehy tekoucích vod162012
mokré louky6306
bylinné porosty břehů0403
horská vřesoviště3002
Přirozené lesy4433038
reliktní bory na skalách61008
Xerotermní travinobylinná společenstva19707
pastviny0101
lesostepní doubravy7867038
Louky2202
haldy a výsypky0006
mezofilní louky3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody12202
ruderály8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1814019
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
00000002201
travnaté stepi1704
Skalní a suťové biotopy2102
paseky132105
horské smrčiny1002
Acidofilní bory5960518
vrbové křoviny1001
Lesní cesta1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Polní biotopy8002
rašeliniště3204
skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020