Kvadráty: 5669 7149 5840
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Savignia frontata Blackwall, 1833 Silně ohrožený

Savignia frontata Blackwall, 1833

České jménopavučenka lachtaní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 1985 , František Zbytek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Az., Kz.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Savignia frontata Blackwall, 1833 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1102
Prosev1202
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Savignia frontata Blackwall, 1833 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady1001
Mokřadní olšiny1202
Rašeliniště0101
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky