Kvadráty: 7149
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Kriticky ohrožený

Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)

České jménopavučenka slatinná
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1989b
Poslední nález 1981 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníHolarctic, eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška750-750

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky