Kvadráty: 5157 7148 6048 7161 7052 5350
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený

Glyphesis servulus (Simon, 1881)

České jménopavučenka noscovitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy9 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8104
Prosev1102
Individuální sběr1402
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Glyphesis servulus (Simon, 1881) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1103
Mokré louky0101
Kamenité suti nižších poloh5403
Močály4002
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky