Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený 18× 22×

Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881)

České jménoplachetnatka rašeliništní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy22 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2018 , Pavel Krásenský
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška400-1050

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno111209
Individuální sběr6103
Prosev3901
Zemní past6609
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1001
Neurčeno2302
Rašeliniště1619014
Ostřicové porosty stojatých vod4402
Podmáčené smrčiny0101
Výsadby jehličnanů3102
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky