Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 119× 21× 141×
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 192× 200×

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (341 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 153 115 30 91
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 468 181 2 172
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 10 13 0 30
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 11 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 4 5 0 7
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 9 48 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 7 9 0 9
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 8 35 0 7
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (341 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 19 16 30 42
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 77 35 2 35
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 3 0 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 201 157 0 57
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 37 23 0 20
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 26 17 0 17
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 4 2 0 4
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 30 2 0 11
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 14 7 0 14
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 12 0 10
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 6 0 0 4
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 37 3 0 12
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 56 14 0 13
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 20 12 0 13
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 10 0 10
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 32 26 0 11
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 4 5 0 7
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 2 0 6
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 7 0 6
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 3 0 5
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 9 0 6
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 1 0 5
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 13 3 0 4
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 4
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 28 26 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 2 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 5 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 8 3 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 3 3 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 5 3 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky