Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 119x 16x 136x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 192x 8x 200x

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (336 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 144 113 30 89
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 468 181 2 172
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 10 13 0 30
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 11 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 3 5 0 6
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 9 48 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 7 7 0 7
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 8 35 0 7
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (336 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 18 14 30 39
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 77 35 2 35
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 3 0 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 201 157 0 57
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 37 23 0 20
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 26 17 0 17
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 12 0 10
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 6 0 0 4
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 14 7 0 14
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 20 12 0 13
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 55 14 0 12
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 10 0 10
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 37 2 0 11
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 32 26 0 11
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 2 0 6
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 4 5 0 7
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 7 0 6
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 3 0 4
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 1 0 5
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 4 1 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 11 1 0 2
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 6 0 4
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 13 3 0 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 28 26 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 1 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 4 0 0 3
PropastSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 6 3 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 12 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 0 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 2 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 6 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 3 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 2 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 3 3 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 5 3 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky