Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 72× 72×

Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)

České jménopavučenka trojlaločná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy72 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 2007, A. Roušar, in litt.
Poslední nález 2024 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed (Preference: Vysoká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann
To learn whether the recent increase in the number of Central European spider species reflects a still-incomplete state of faunistic research or real temporal changes in the Central European fauna, we evaluated the records of 47 new species observed in 2008–2020 in Czechia, one of the faunistically best researched regions in Europe. Because of the intensified transportation of materials, enabling the introduction of alien species, and perhaps also because of climatic changes that allow thermophilic species to expand northward, the spider fauna of this region is dynamic. Our analysis showed that only 15 spider species newly recorded in Czechia likely belong to the indigenous fauna. The remaining two-thirds likely appeared in this region recently. Half of these species are likely thermophilic species that expanded their distribution to the north, possibly due to global warming, and the second half are subtropical or tropical species introduced to heated buildings. Only three species were introduced to natural habitats, and only two of them, Mermessus trilobatus and Erigone autumnalis (Linyphiidae), can be considered true invasive species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6506
Zemní past6922040
Prosev4506
Smyk97011
Vysavač3503
Neurčeno4105
Žlutá miska1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1001
Mezofilní louky6605
Interiéry budov1001
Mokré louky0202
Neurčeno5414041
Vřesoviště nižších poloh1001
Zahrady2201
Bylinné porosty břehů1001
Skalní stepi na jiných horninách1001
Kamenolomy2102
Louky2202
Rašeliniště0101
Lesní okraje4002
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Travnaté stepi1001
Výsadby listnáčů0001
Suché doubravy121202
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché lesní lemy5201
Suťové a roklinové lesy1001
Písčité břehy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky