Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Ohrožený 17×

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869)

České jménopavučenka srstnatá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy17 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1970, J. Buchar, Buchar 1983b
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6309
Neurčeno2007
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4109
Suché louky0201
Lesní okraje0002
Bučiny nižších poloh2002
Lesostepní doubravy1001
Výsadby jehličnanů1001
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky