Kvadráty: 6050 5548 7161 6048
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka kulohlavá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy6 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990
Poslední nález 1999 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past21306
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Bučiny nižších poloh1001
Suché louky01001
Kamenité suti nižších poloh1203
Suťové a roklinové lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky