Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 25× 29× 58×

Moebelia penicillata (Westring, 1851)

České jménopavučenka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy58 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Moebelia penicillata (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1716019
Žlutá miska1001
Zemní past6409
Neurčeno116220
Nárazová past2002
Eklektor20105
Sklepávání0101
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Moebelia penicillata (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0101
Dubohabřiny0201
Horské smrčiny1201
Lužní lesy nížin21106
Neurčeno2118234
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Lesy2002
Rašeliniště2002
Ovocné sady s luční vegetací1001
Suché doubravy2002
Přirozené lesy0101
Suché křoviny3003
Výsadby listnáčů1102
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky