Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 15× 26×

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835)

České jménoplachetnatka křovinná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy26 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp., Me.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk01004
Individuální sběr416112
Zemní past1001
Sklepávání0301
Neurčeno3808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0503
Písčiny0201
Paseky0101
Reliktní bory na skalách0913
Osluněné skály nižších poloh1101
Neurčeno2406
Stinné skály nižších poloh1502
Skalní a suťové biotopy1101
Suché louky1304
Lesostepní doubravy0301
Mokré louky0201
Xerotermní travinobylinná společenstva2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky