Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 4x 83x 4x 93x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 490x 23x 522x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (278 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 58 28 0 31
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 242 51 6 149
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 19 26 0 32
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 12 0 7
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 11 12 0 19
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 16 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 12 0 13
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 10 0 9
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (251 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 11 6 0 10
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 34 10 0 19
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 48 6 0 24
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 24 6 0 18
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 30 7 0 11
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 6 0 6
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 32 10 0 16
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 19 0 0 11
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 7 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 9 0 5
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 5 5 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 10 0 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 4 4 0 9
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 10 1 0 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 4 2 0 7
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 8 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 3 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 3 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 7 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 2 2 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 5 0 4
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 2 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 7 2 0 3
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 3 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019