Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 45× 52×

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)

České jménopavučenka bahnomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy52 nálezů, 28 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr111108
Zemní past5032030
Prosev0202
Neurčeno2209
Sklepávání1001
Smyk2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1215013
Rašeliniště307011
Ostřicové porosty stojatých vod5503
Mokré louky116010
Luční ostřicové mokřady0101
Močály1905
Stinné skály nižších poloh2203
Bylinné porosty břehů0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
alpínské trávníky1001
Skalní stepi na vápenci2001
Břehy tekoucích vod1001
 SamciSamiceMláďataNálezy