Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Almost threatened 1x 2x 45x 4x 52x

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)

Czech namepavučenka bahnomilná
Threat levelAlmost threatened
Records52 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude300-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (43 used records)
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr111108
Zemní past5032030
Prosev0202
Sklepávání1001
Smyk2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (39 used records)
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště a slatiniště307011
Porosty vysokých ostřic5503
Vlhké louky116010
Slatiniště0101
Močály1905
Pískovcová skalní města2203
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Kácené vrbové křoviny1101
Rákosiny, orobincové porosty0001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Skalní stepi na vápencových podkladech2001
Břehy tekoucích vod1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords