Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený 71× 76×

Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915)

České jménopavučenka horská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy76 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2004
Areál rozšířeníHolarctic, eM [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška700-1450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1108
Zemní past640293064
Individuální sběr5203
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno35570038
Horské biotopy1097206
Lesy101004
Rašeliniště2103
Kamenité suti nižších poloh0303
Širokolisté horské nivy0101
Horské smrčiny164138017
Podmáčené smrčiny6203
Mokré louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky