Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 102× 111×

Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka háková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy111 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1450

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (111 použitých nálezů)
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1110010
Neurčeno4024035
Individuální sběr417014
Zemní past4634045
Smyk4807
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (111 použitých nálezů)
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky9308
Rašeliniště4244042
Neurčeno4125035
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Močály5908
Stinné skály nižších poloh1001
Mokřadní olšiny3003
Břehy tekoucích vod1504
Lužní lesy nížin1001
Lesy0101
Přirozené lesy0101
Podmáčené smrčiny2302
Louky0003
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky