Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 182× 191×

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

České jménopavučenka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy191 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska0101
Prosev0101
Zemní past233530127
Neurčeno4015140
Individuální sběr1126016
Smyk2006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4916154
Výsadby listnáčů0101
Porosty borůvek0001
Mokřadní olšiny7106
Rašeliniště8509
Bylinné porosty břehů3414013
Ostřicové porosty stojatých vod2001
Horské smrčiny2103
Břehy tekoucích vod1212013
Výsadby jehličnanů4003
Močály2103
Mokré louky307021
Stinné skály nižších poloh2203
Louky50011
Acidofilní bory1101
Ostatní pole1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny9722022
Pastviny3103
Úhory1001
Ruderály6604
Suché křoviny1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8206
Širokolisté horské nivy1001
Lužní lesy nížin3003
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přirozené lesy3003
Štěrkové břehy řek3402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky