Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 17x 578x 18x 613x

Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy613 nálezů, 87 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (283 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr830023
Zemní past4232854220
Prosev3738031
Sklepávání1102
Smyk1304
?1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (245 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště10980048
ostřicové porosty stojatých vod7908
kamenité suti nižších poloh2103
bučiny nižších poloh1203
Močály513015
bažinné olšiny151109
mokré louky150109057
bylinné porosty břehů81709
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1014012
úhory6303
Břehy tekoucích vod164011
haldy a výsypky0003
horská vřesoviště1002
výsadby jehličnanů3204
Louky910013
osluněné skály nižších poloh1001
mezofilní louky5315016
rašelinné bory0204
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
dubohabřiny1102
suché křoviny1001
ruderály8102
luční ostřicové mokřady3402
Přirozené lesy4102
Lesní okraje0001
paseky0301
Lesy0402
vrbové křoviny1102
železniční náspy0101
obilná pole0101
Kultury listnáčů4202
údolní jasanoolšové luhy0303
Acidofilní bory0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019