Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 328× 24× 361×

Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy361 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (361 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3565041
Prosev2225022
Zemní past3992534203
Neurčeno229182176
Smyk1513015
Sklepávání1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (361 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Luční ostřicové mokřady4403
Mokré louky150110058
Ostřicové porosty stojatých vod99010
Močály514016
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1015013
Neurčeno2802205109
Rašeliniště10981049
Kamenité suti nižších poloh2103
Bučiny nižších poloh1203
Mokřadní olšiny151109
Bylinné porosty břehů81709
Úhory6303
Břehy tekoucích vod164011
Haldy a výsypky0003
Porosty borůvek1002
Výsadby jehličnanů3204
Louky910013
Stinné skály nižších poloh1001
Pastviny13406
Rašelinné bory0204
Mezofilní louky4011010
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché křoviny1001
Ruderály8102
Dubohabřiny1102
Přirozené lesy4102
Lesní okraje0001
Lesy0402
Paseky0301
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Železniční náspy0101
Ostatní pole0101
Výsadby listnáčů4202
Lužní lesy nížin0303
Acidofilní bory0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky