Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 9x 328x 24x 361x

Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka štětcovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy361 nálezů, 91 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (361 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3565041
Prosev2225022
Zemní past3992534203
Neurčeno229182176
Smyk1513015
Sklepávání1304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (361 použitých nálezů)
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Slatiniště4403
Vlhké louky150110058
Porosty vysokých ostřic99010
Močály514016
Rákosiny, orobincové porosty1015013
Neurčeno2802205109
Rašeliniště0101
Rašeliniště a slatiniště7067035
Vrchoviště8809
Přechodová rašeliniště31504
Kamenité sutě2103
Acidofilní bukové bučiny1102
Bažinné olšiny151109
Bylinné porosty na březích potoků a řek81709
Luční úhory6303
Břehy tekoucích vod164011
Haldy a výsypky0003
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1002
Borové monokultury1001
Louky910013
Pískovcová skalní města1001
Polní meze13406
Rašelinné březiny a bory0204
Mezofilní louky4011010
Ovocné sady0101
Floristicky pestré křoviny1001
Ruderály8102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1102
Květnaté bučiny0101
Smrkové monokultury2203
Přirozené lesy4102
Lesní okraje0001
Lesy0402
Lesní paseky0301
Kácené vrbové křoviny1102
Železniční náspy0101
Pole0101
Kultury listnáčů4202
Lužní lesy0303
Acidofilní bory0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky