Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 133× 11× 145×

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka stěhovavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy145 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (145 použitých nálezů)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1706
Zemní past4950074
Neurčeno1113027
Smyk715020
Individuální sběr810013
Sklepávání3105
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (145 použitých nálezů)
Tiso vagans (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché lesní lemy1001
Neurčeno1214030
Rašeliniště2406
Pastviny1002
Ostřicové porosty stojatých vod6204
Suché doubravy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje1001
Suché křoviny1102
Horské bučiny0302
Luční ostřicové mokřady0202
Mokré louky419015
Močály0302
Horské biotopy2302
Bylinné porosty břehů1102
Ostatní pole5202
Horské smrčiny0101
Louky33024
Ruderály5406
Lesní cesta0101
Úhory3105
Mezofilní louky1618017
Ovocné sady s luční vegetací1511013
Haldy a výsypky0001
Lesy0101
Ovocné sady a vinohrady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky