Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 12x 2x 864x 59x 937x
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 23x 1666x 91x 1780x

Literatura

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Linyphia hortensis


Linyphia tenuipalpis


Linyphia triangularis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1153 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 67 162 6 79
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 249 902 550 301
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 134 145 145 201
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 73 121 78 147
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 80 2 71
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 73 214 78 156
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 7 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 69 221 321 118
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 22 4 21
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 3 13
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 22 7 5 23
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 5 3 9
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 0 3
?SamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1029 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 25 35 20 35
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 15 66 40 47
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 33 50 2 48
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 19 42 98 33
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 23 29 5 34
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 71 23 44
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 10 27 37 19
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 33 157 31 33
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 11 0 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 29 16 31
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 16 44 27 37
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 57 44 35
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 8 3 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 10 27 37 28
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 9 13 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 23 53 24
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 13 3 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 23 45 22
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 12 24 0 18
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 37 34 2 12
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 8 15
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 16 19 22 13
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 18 0 14
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 20 2 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 10 19 41 22
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 21 9 0 13
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 32 3 12
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 5 3 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 51 69 15
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 5 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 18 61 25 21
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 15 78 54 21
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 17 7 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 35 17 20 13
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 34 25 9
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 12 1 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 15 13 9
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 7 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 5
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 6 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 0 7
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 10 11
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 16 0 9
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 8 0 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 28 111 0 6
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 5 4 0 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 8 35 8
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 1 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 35 0 9
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 1 4
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 20 7 9
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 7 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 17 0 5
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 13 1 8
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 12 14 8
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 14 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 7 4
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 6 6
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 47 2 8
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 3 0 6
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 8 2 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 6 6
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 1 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 1 3 4
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 3 0 3
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 9 0 5
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 1 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 1 3
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 5 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 18 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020