Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 1x 490x 66x 563x
Linyphia tenuipalpis Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 994x 101x 1108x

Literatura

© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Linyphia hortensis


Linyphia tenuipalpis


Linyphia triangularis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1158 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 149 161 146 214
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 135 186 109 175
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 48 132 7 66
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 166 720 548 263
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 89 1 69
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 73 224 76 161
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 7 7 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 73 232 302 116
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 16 25 3 25
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 18 109 4 30
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 22 7 5 23
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 5 3 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1036 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 23 29 5 34
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 71 23 44
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 31 48 2 44
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 20 98 29
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 24 29 20 28
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 9 43 22 31
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 10 27 37 19
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 33 157 31 33
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 11 0 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 29 16 31
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 58 44 36
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 8 3 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 10 29 38 31
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 9 13 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 23 53 24
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 13 3 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 23 45 22
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 8 15
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 16 20 22 14
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 18 0 14
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 20 2 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 10 19 41 22
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 5 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 18 61 31 23
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 5 3 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 51 69 15
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 9 17 0 14
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 35 25 2 10
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 15 78 56 22
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 16 7 0 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 35 17 20 13
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 34 25 9
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 31 7 19
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 12 1 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 15 13 9
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 7 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 5
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 15 1 0 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 28 2 9
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 6 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 0 7
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 7 20 13
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 8 0 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 28 111 0 6
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 16 0 9
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 1 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 35 0 9
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 7 35 7
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 1 4
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 7 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 17 0 5
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 12 14 8
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 10 10 9
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 5 8
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 14 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 7 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 47 2 8
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 6 6
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 18 4 7
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 10 13 6
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 22 0 4
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 3 0 6
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 1 5
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 6 6
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 7 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 9 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 6 0 6
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 9 0 5
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 5 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 6 0 3
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 1 5
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 1 4
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 1 3 4
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 3 2
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 1 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 18 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky