Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 490× 87× 584×
Linyphia tenuipalpis Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Kriticky ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 994× 147× 1154×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko; Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris; Kamenožrout zelený II; Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2; Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR; Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.; Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky; Příživníci; 28. Evropský arachnologický kongres – Turín; Genetická konference GSGM 2014; 113. seminář České arachnologické společnosti; Kolegové, kteří letos ukončili studium; Noví členové ČASu; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Nové knihy

Fotografie

Linyphia hortensis
Linyphia tenuipalpis
Linyphia triangularis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1739 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 48 119 0 159
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 111 385 150 354
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 149 162 146 216
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 136 186 109 177
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 48 146 10 79
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 177 732 558 299
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 91 1 71
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 74 225 77 165
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 9 13 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 73 232 304 117
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 16 25 3 25
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 18 110 5 32
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 22 7 5 23
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 5 3 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1739 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 60 188 65 197
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 159 549 390 438
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 25 37 20 36
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 15 68 40 49
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 23 29 5 34
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 71 23 44
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 31 48 2 44
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 20 98 29
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 10 27 37 19
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 33 157 31 33
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 10 13 8 24
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 23 29 57 24
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 17 44 31 43
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 12 0 11
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 9 29 16 32
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 8 3 0 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 29 39 34
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 58 44 36
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 14 4 11
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 24 46 26
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 9 13 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 13 23 53 24
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 12 24 0 18
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 37 34 3 13
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 19 9 5 13
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 36 18 21 16
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 18 0 14
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 20 2 13
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 21 9 0 13
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 33 3 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 10 19 41 22
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 5 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 18 62 31 24
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 5 3 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 51 69 15
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 15 79 56 23
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 34 25 9
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 12 1 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 15 13 9
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 7 9 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 7 0 5
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 6 0 9
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 0 7
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 8 0 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 28 114 0 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 11 16 0 9
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 9 3 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 18 0 6
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 5 1 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 35 0 9
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 10 11
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 12 15 9
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 11 3 7
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 1 4
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 22 0 6
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 13 1 8
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 14 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 7 4
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 47 3 9
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 6 6
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 3 5
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 18 4 7
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 11 7 7
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 3 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 9 1 5
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 1 5
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 1 4
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 1 3 4
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 1 4
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 1 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 18 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky