Rok
2014
Autoři
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Mgr. Matyáš Hiřman
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Rudolf Macek
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) LC
Coelotes terrestris (Wider, 1834) ES
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 CR
Theridion cinereum Thorell, 1875 ES
Uloborus plumipes Lucas, 1846 ES
Obsah
Pavouci České republiky
Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko
Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris
Kamenožrout zelený II
Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2
Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR
Alarmující invaze klepe na dveře – Leiobunum sp.
Pracovní skupina pro ukládání údajů o pavoucích České republiky
Příživníci
28. Evropský arachnologický kongres – Turín
Genetická konference GSGM 2014
113. seminář České arachnologické společnosti
Kolegové, kteří letos ukončili studium
Noví členové ČASu
Česká bibliografie
Britská bibliografie
Nové knihy
Citace
Pavouk0037

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk-37.pdf