Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 230× 31× 266×

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)

České jménopavučenka rudonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy266 nálezů, 117 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer (Preference: Nízká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (266 použitých nálezů)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2951141
Prosev1041021
Smyk42105744
Zemní past881091345
Neurčeno701072100
Eklektor0403
Sklepávání1124812
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (266 použitých nálezů)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2507
Bylinné porosty břehů3749930
Neurčeno66112089
Mokřadní olšiny930122
Bahnité břehy0402
Jasanoolšové lemy vodotečí0501
Lužní lesy nížin618014
Vlhké doubravy1001
Lesostepní doubravy0101
Mokré louky1026114
Luční ostřicové mokřady4606
Výsadby listnáčů3304
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod718014
Louky a pastviny1201
Louky1909
Suché doubravy1403
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky0083
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Močály1040612
Suché křoviny435546
Výsadby jehličnanů0101
Suché louky0101
Rašeliniště0202
Lesní okraje2224
Ruderály4904
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2202
Ovocné sady s luční vegetací1303
Dubohabřiny342602
Interiéry budov0201
Ostatní pole2001
Bučiny nižších poloh0101
Porosty borůvek0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky