Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 3x 229x 21x 255x

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)

České jménopavučenka rudonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy255 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (155 použitých nálezů)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past851011342
Individuální sběr2648136
Smyk41102743
Eklektor0403
Prosev938019
Sklepávání1124812
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů2202
vlhké doubravy1001
lesostepní doubravy0101
Bažinné olšiny928121
Bylinné porosty na březích potoků a řek2845923
Vlhké louky1026114
Lužní lesy31209
Slatiniště4606
Kultury listnáčů3304
Písečné přesypy0101
Břehy tekoucích vod718014
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0202
Louky a pastviny1201
Louky1909
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1403
Rákosiny, orobincové porosty2305
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0301
Štěrkové lavice0101
Haldy a výsypky0083
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Močály1040612
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2302
Křoviny a skupiny stromů mimo les435546
Smrkové monokultury0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Rašeliniště a slatiniště0101
Lesní okraje2224
Přechodová rašeliniště0101
Urbánní biotopy4803
Kácené vrbové křoviny2202
Ovocné sady1303
Porosty chrastice rákosovité2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha342602
Ruderály0101
Interiéry budov0201
Polní cesta2001
Květnaté bučiny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020