Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Not endangered 2x 3x 229x 23x 257x

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)

Czech namepavučenka rudonohá
Threat levelNot endangered
Records257 nálezů, 111 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (157 used records)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev940020
Individuální sběr2649137
Zemní past851011342
Smyk41102743
Eklektor0403
Sklepávání1124812
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (170 used records)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřadní olšiny0201
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0402
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů2202
vlhké doubravy1001
lesostepní doubravy0101
Bažinné olšiny928121
Bylinné porosty na březích potoků a řek2845923
Vlhké louky1026114
Lužní lesy31209
Slatiniště4606
Kultury listnáčů3304
Písečné přesypy0101
Břehy tekoucích vod718014
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0202
Louky a pastviny1201
Louky1909
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1403
Rákosiny, orobincové porosty2305
Štěrkové lavice0101
Haldy a výsypky0083
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Močály1040612
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy2302
Křoviny a skupiny stromů mimo les435546
Smrkové monokultury0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Rašeliniště a slatiniště0101
Lesní okraje2224
Přechodová rašeliniště0101
Urbánní biotopy4803
Kácené vrbové křoviny2202
Ovocné sady1303
Porosty chrastice rákosovité2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha342602
Ruderály0101
Interiéry budov0201
Polní cesta2001
Květnaté bučiny0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords