Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Not endangered 2x 3x 229x 27x 261x

Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)

Czech namepavučenka rudonohá
Threat levelNot endangered
Records261 nálezů, 114 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2021 , Viktor Střeštík
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (261 used records)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2950140
Prosev940020
Zemní past861021343
Neurčeno701072100
Smyk41102743
Eklektor0403
Sklepávání1124812
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (261 used records)
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů3547929
Mokřadní olšiny930122
Bahnité břehy0402
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2406
Lužní lesy nížin618014
Vlhké doubravy1001
Neurčeno64108087
Lesostepní doubravy0101
Mokré louky1026114
Luční ostřicové mokřady4606
Výsadby listnáčů3304
Písčiny0101
Břehy tekoucích vod718014
Louky a pastviny1201
Louky1909
Suché doubravy1403
Štěrkové břehy řek0101
Haldy a výsypky0083
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Močály1040612
Suché křoviny435546
Výsadby jehličnanů0101
Suché louky0101
Rašeliniště0202
Lesní okraje2224
Ruderály4904
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2202
Ovocné sady s luční vegetací1303
Dubohabřiny342602
Interiéry budov0201
Ostatní pole2001
Bučiny nižších poloh0101
Porosty borůvek0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords