Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Not endangered 4x 6x 391x 18x 419x

Gongylidium rufipes (Linné, 1758)

Czech namepavučenka rudonohá
Threat levelNot endangered
Records419 nálezů, 109 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer, Herb layer, (Shrub layer)
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (154 used records)
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5881937
Individuální sběr1544235
Smyk44112750
Eklektor0403
Prosev1636018
Sklepávání1022811
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (165 used records)
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů3246926
vlhké doubravy1001
lesostepní doubravy0101
bažinné olšiny928121
mokré louky1026114
údolní jasanoolšové luhy31108
luční ostřicové mokřady4606
Kultury listnáčů3304
písčiny0101
Břehy tekoucích vod718014
lužní lesy nížin2504
Louky a pastviny1201
Louky1808
dubohabřiny353005
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2305
bahnité břehy0301
štěrkové břehy řek0101
haldy a výsypky0083
Stojaté a pomalu tekoucí vody4202
Močály1040612
suché křoviny435546
výsadby jehličnanů0101
travnaté stepi0101
rašeliniště0202
Lesní okraje2224
ruderály4904
vrbové křoviny2202
ovocné sady bez bylinné vegetace1303
interiéry budov0201
obilná pole2001
bučiny nižších poloh0101
horská vřesoviště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020