Kvadráty: 6659
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 40x 40x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 22x 22x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 16x 16x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 22x 22x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 48x 48x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 14x 14x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 12x 12x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 6x 6x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 8x 8x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 3x 3x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 21x 21x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 6x 6x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 18x 18x
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Téměř ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 15x 15x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 37x 37x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 10x 10x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 29x 29x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 6x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 4x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 8x 8x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 7x 7x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (246 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 32 10 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 2 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 8 29 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 29 26 7
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 16 3 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 25 6 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 1 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 7 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 2 1 2 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 6 2 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 8 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 5 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 3 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 36 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 11 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 6 5 5
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 7 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 5 30 2 5
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 2
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 6 0 3
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 4 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 4 1 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 2 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 1 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 1 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 2 1 4
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 2 1 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 4 1 3
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 5 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 5 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 5 5 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 11 13 1 3
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 44 6 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 18 5 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 4 1 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 2 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 4 7 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 6 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 33 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 8 2 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 6 2
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 0 7 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 1 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 3 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 6 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 6 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 10 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 12 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 4 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 10 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 59 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 9 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
peSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 32 10 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 5 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 2
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 8 32 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 33 61 14
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 3 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 4 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 1 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 4 12 7
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 11 6 9
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 8 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 7 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 2 1 2 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 5 39 4 8
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 3
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 8 9 5
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 12 16 2 5
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 8 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 3 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 6 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 5 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 8 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 14 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 24 5 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 3 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 2 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 6 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 11 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 5 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 12 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 4 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 7 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 59 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 2 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 7 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 2 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 9 0 3
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 1 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 5 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 5 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 44 6 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 18 5 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 33 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 10 4 4
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 4 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 4 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019