Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 99× 109×

Allomengea vidua (L. Koch, 1879)

České jménoplachetnatka různotrnná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy109 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past171510871
Individuální sběr2504
Neurčeno1032027
Smyk1102
Sklepávání2001
Prosev4404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod71308
Neurčeno429027
Ostřicové porosty stojatých vod3203
Lužní lesy nížin25116015
Mokré louky104326019
Bylinné porosty břehů232405
Rašeliniště5306
Močály41009
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4402
Pastviny0101
Mokřadní olšiny4404
Luční ostřicové mokřady0101
Břehy tekoucích vod51702
Podmáčené smrčiny0101
Horské smrčiny1001
Haldy a výsypky0183
Louky0001
Ostatní pole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy