Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 99x 8x 108x

Allomengea vidua (L. Koch, 1879)

České jménoplachetnatka různotrnná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy108 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (81 použitých nálezů)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past171509870
Individuální sběr2504
Smyk1102
Sklepávání2001
Prosev4404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Porosty vysokých ostřic3203
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy20111012
Rákosiny, orobincové porosty61307
Vlhké louky104326019
Bylinné porosty na březích potoků a řek232405
Rašeliniště a slatiniště3104
Močály41009
Lužní lesy5503
Kácené vrbové křoviny4402
Polní meze0101
Bažinné olšiny4404
Slatiniště0101
Přechodová rašeliniště2101
Břehy tekoucích vod51702
Podmáčené smrčiny0101
Horské smrčiny1001
Vrchoviště0101
Haldy a výsypky0183
Louky0001
Pole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy