Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Almost threatened 99× 11× 111×

Allomengea vidua (L. Koch, 1879)

Czech nameplachetnatka různotrnná
Threat levelAlmost threatened
Records111 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (111 used records)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2605
Zemní past172510872
Neurčeno1032027
Smyk1102
Sklepávání2001
Prosev4404
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (111 used records)
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Ostřicové porosty stojatých vod3304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod71308
Neurčeno429027
Bylinné porosty břehů242406
Lužní lesy nížin25116015
Mokré louky104326019
Rašeliniště5306
Močály41009
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4402
Pastviny0101
Mokřadní olšiny4404
Luční ostřicové mokřady0101
Břehy tekoucích vod51702
Podmáčené smrčiny0101
Horské smrčiny1001
Haldy a výsypky0183
Louky0001
Ostatní pole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords