Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 567x 49x 619x

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka listová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy619 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (619 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2576059
Zemní past1430325114369
Individuální sběr6346048
Neurčeno3321266124
Sklepávání2304
Smyk119013
Eklektor41202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (619 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy6019023
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy23198051
Mezofilní louky2002
Písčiny1001
Acidofilní teplomilné doubravy0301
Močály0504
Květnaté bučiny7938035
Suťové a roklinové lesy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2001
Neurčeno135104120166
Ostatní pole0001
Skály nižších a středních výšek2001
Acidofilní bukové bučiny10423018
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0201
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy10307
Kamenité sutě133017
Kamenolom1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
Slatiniště2103
Horské buko-jedlové lesy3220017
Bažinné olšiny5609
Pískovcová skalní města0201
Reliktní bory na skalních podkladech5103
Křoviny a skupiny stromů mimo les42909
Louky a pastviny1101
Vlhké louky9507
Přirozené lesy1710017
Smrkové monokultury368016
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3283706
Ruderály6202
Lužní lesy3425014
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy36451027
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1803
Suťové a roklinové lesy116015
Štěrkové lavice0101
Louky1313010
Haldy a výsypky0004
Parky4001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0103
Borové monokultury6205
Rákosiny, orobincové porosty327013
Floristicky pestré křoviny4405
Rašeliniště a slatiniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
Urbánní biotopy60706
Ovocné sady23206
Horské smrčiny0202
Podmáčené smrčiny6306
Kultury listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
Bylinné porosty na březích potoků a řek23404
Křovinatý plášť lesa10601
Polní úhory0201
Pole0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Kulturní lesy3001
Polní biotopy8202
Porosty vysokých ostřic1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
Xerotermy na jiných podkladech0101
Luční úhory1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Kultury jehličnanů11304
 SamciSamiceMláďataNálezy