Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 567× 56× 626×

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka listová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy626 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (626 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2786264
Zemní past1438325114371
Individuální sběr6346048
Neurčeno3321266124
Sklepávání2304
Smyk119013
Eklektor41202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (626 použitých nálezů)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy6019023
Suťové a roklinové lesy118017
Skály a sutě v horách1512
Horské smrčiny21618
Neurčeno143104120168
Suché doubravy23198051
Mezofilní louky2002
Písčiny1001
Lesostepní doubravy36454028
Močály0504
Bučiny nižších poloh18361053
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2001
Ostatní pole0102
Stinné skály nižších poloh2202
Lužní lesy nížin4429024
Kamenité suti nižších poloh133017
Kamenolomy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2511013
Luční ostřicové mokřady2103
Horské bučiny3220017
Mokřadní olšiny5609
Reliktní bory na skalách5103
Suché křoviny5619015
Louky a pastviny1101
Mokré louky9507
Přirozené lesy1710017
Výsadby jehličnanů5613026
Dubohabřiny3283706
Ruderály66908
Štěrkové břehy řek0101
Louky1313010
Haldy a výsypky0004
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod327013
Rašeliniště8102
Skalní a suťové biotopy3504
Ovocné sady s luční vegetací23206
Podmáčené smrčiny6306
Výsadby listnáčů9103
Acidofilní bory3405
Břehy tekoucích vod187011
Bylinné porosty břehů23404
Úhory1202
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Lesní okraje458013
Polní biotopy8202
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody14504
Suché louky0101
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy